Del 1 Aktier och fonder

 

// Aktieboken Freebook Media// Ladda ned 

 

Del 2 Att Bygga Aktieportfölj

 
Del 3  Fördjupningar
Kap 1 - Inledning Qt Kap 1

Grunder Aktieskola - Länk

Grundskola Fonder  - Länk

Pensionssparande  - Länk

Film Bygga Aktieportfölj

Film Fondskola

 

 

 

Konjunktur & Makro Skola - Länk

Strategiskola - Länk

Psykologiskola - Länk

Film Aktier Bäst   

Film Att hantera Börsoro

Film Avkastning

 

Kap 2-  Historik Qt Kap 2
Kap 3 - Företagens roll i samhället Qt Kap 3
Kap 4 - Privatekonomi Qt Kap 4
Kap 5 - Aktien Qt Kap 5
Kap 6 - Aktiemarknaden Qt Kap 6
Kap 7 - Information Qt Kap 7
Kap 8 - Analys Qt Kap 8
Kap 9 - Vad bestämmer aktiekurserna Qt Kap 9
Kap 10 - Handel med Aktier Qt Kap 10
Kap 11 - Att vara aktieägare Qt Kap 11
Kap 12 - Fonder Qt Kap 12
Kap 13 - Övriga aktierelaterade värdepapper Qt Kap 13